Aannemers

In deze tijd waarin klanten meerdere bouwkundige offertes aanvragen en vergelijken, zien aannemers zich steeds meer genoodzaakt hun tijd te besteden aan het uitvoeren van calculaties. BCWP kan u ondersteunen bij deze tijdrovende bezigheid.

De dienstverlening van BCWP is afgestemd op de kleine en middelgrote bedrijven.

Onafhankelijk toezicht is een 'must' bij de realisatie van een bouwproject. De kwaliteit van de uitvoering wordt bepaald door het toezicht. Toetsing van het werk aan bestek en tekeningen maakt daar deel van uit, evenals het signaleren van afwijkingen en het voorkomen van problemen. De kosten voor herstel of bouwvertraging noodzaken adequaat handelen voor en tijdens het moment van uitvoering. Dat is goed bouwtoezicht en uw garantie voor een correcte oplevering.

BCWP kan u o.a. met het volgende van dienst zijn:

Bouwmanagement
Het kan natuurlijk ook zijn dat u zich verre wilt houden van het aansturen van de diverse partijen in het bouwproces van ontwerp tot en met de oplevering van het project. Ook in dat geval vindt u in BCWP de juiste partner. Want ook volledig bouwmanagement ligt binnen de competenties van deze jonge onderneming. Door vanaf dag één de werkzaamheden van de aannemer te bewaken wordt meerwerk beperkt. De uiteindelijke kosten blijven zo binnen vooraf gestelde grenzen en de gemaakte kosten voor Bouwmanagement worden zodoende terugverdiend. Tevens houdt u tot het eind controle over het project. Voor het welslagen van uw project draagt BCWP de grootste zorg.

 • Het houden van toezicht op de kwaliteit van de uitvoering;
 • Het voeren van de complete bouwadministratie;
 • Het controleren van werktekeningen aan de hand van het bestek en bestektekeningen;
 • Het bewaken van de benodigde informatie, zoals tekeningenproductie, bemonstering en keurmerken;
 • De keuring van bouwstoffen en onderdelen op de bouwplaats of de fabriek;
 • Het signaleren van afwijkingen en meer- en minderwerken;
 • Het voeren van besprekingen met o.a. aannemers, onderaannemers, bouw- en woningtoezicht en nutsbedrijven;
 • Het verzamelen van gegevens voor revisietekeningen;
 • Het verzorgen van de eindoplevering.


Bouwkosten

 • Het maken van calculaties voor aanbestedingen;
 • Het maken van elementbegrotingen;
 • Het maken ramingen op basis van minimale informatie;
 • Het aanvragen en vergelijken van offertes;
 • Het onderhouden van interne en externe contacten.


Wij werken met een geavanceerd calculatieprogramma van 2Jours. Dit is niet alleen een gebruiksvriendelijk programma, maar dit programma beschikt tevens over een divers aantal print lay-outs en een meetstaatsmodel dat per begrotingsregel is gekoppeld, zodat ook naderhand simpel en duidelijk is wat waar is gerekend.

Bent u in het bezit van een ander calculatieprogramma, dan is dit geen probleem. Met een zogeheten CUF module (Calculatie Uitwissel Formaat), is het mogelijk de begroting in te lezen op elk calculatieprogramma.